Blog

Bir Zamanlar Dublaj

Teferruat İstanbul Film Festivali vesilesiyle, bu büyülü dünyanın eski günlerine doğru bir yolculuk yapıyor. Yetmiş yılı aşkın bir süre öncesine. Sinemalarda orkestraların artık çalmadığı, ara yazıların olmadığı yıllar bunlar. Yani sessiz film sona ermiş, sinemalara sesli makineler getirilmiş. Yabancı filmler önce orijinal dillerinde oynatılmışsa da, bir süre sonra İstanbul ahalisinin büyük kısmının yabancı dil bilmediği anlaşılmış. Yani kahramanlar artık Türkçe konuşacak. Dublaj diye bir sihir söz konusu.

Yıl 1932. Türkiye’de filmler sesli çekiliyor. İpek Film ve Muhsin Ertuğrul dönemi.

Yani dublaj söz konusu olunca sadece yabancı dilde filmlerden söz edildiği bir dönem. Nişantaşı Valikonağı Caddesinde bir ekmek fabrikası kiralanarak “İpek Film Stüdyosu”na dönüştürülmüş. Teknik kuruluşu yapan kişi W. Morchenn adlı bir Alman.

cehennemelcisi